Vraag & Antwoord


Vraag & Antwoord is onderverdeeld in een viertal categorieën:

Alles over Klicmelding.nl

Wij kunnen voor u de aanvraag van uw klic-melding volledig verzorgen. Wij leveren u per  e-mail een  overzichtelijke digitale versie van uw   klic-melding in pdf formaat.

Omdat u verplicht bent om op de graaflocatie (werklocatie)   een papieren versie van uw klic-melding bij te hebben, sturen wij u per post een exemplaar in boekvorm toe.

Klicmelding.nl werkt voor u snel en eenvoudig.

 U bespaart hiermee veel kostbare tijd. Tijd die u kunt investeren in uw dagelijkse werkzaamheden of in uw klanten.

Een klicmelding in boekvorm van klicmelding.nl zorgt ook een professionele uitstraling naar uw opdrachtgever toe.

Kortom uw klic-melding onze zorg !

Dit gaat heel eenvoudig. Ga naar de homepage van klicmelding.nl. Hier maakt u de keuze of u particulier of zakelijk bent. Klik de button ‘Klik Hier’ aan. U komt nu in het aanvraag menu. Loop snel en eenvoudig door de stappen heen en bevestig als laatste stap uw aanvraag.

U kunt bij uw tweede of volgende aanvraag met uw e-mail adres en uw wachtwoord extra snel uw aanvraag indienen. U vult op de home-page van klicmelding.nl rechtsonder bij ‘Aanmelden (bedrijven)’ uw e-mail adres en wachtwoord in, dan komt u in het aanvraag menu waar al u gegevens al automatisch staan ingevuld. U hoeft alleen nog maar aan te geven waar en wanneer u gaat graven, de aard van uw werkzaamheden, akkoord geven met de algemene voorwaarden en bevestigen van uw aanvraag. 

Als mechanisch grondroerder ben je verplicht om de klic-melding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de werklocatie (graaflocatie)  bij te hebben.

Het is dus erg handig als klicmelding.nl u een papieren versie aanlevert die u zo kan meenemen naar de werklocatie of bouwvergadering.

Het is niet alleen handig maar geeft ook een zeer professionele uitstraling naar opdrachtgevers toe.

 

 

Levering vindt bij 95% van de aanvragen plaats binnen 1 werkdag.

Voor de papieren versie dient u rekening te houden met extra tijd i.v.m. de postverwerkingstijd.

Klicmelding.nl is een volledig online dienstverlener die als doel heeft, een klicmelding te verzorgen voor een zo gunstig mogelijk tarief. Een telefonische helpdesk brengt veel extra kosten met zich mee, dit is een dure manier van communiceren. Wij hebben er bewust voor gekozen om op een moderne, goedkope, snelle en efficiënte manier te gaan communiceren met onze klanten en daarom hebben wij een telefonische helpdesk weggelaten (geen wachttijden, irritante muziekjes tijdens wachttijd, etc ). U kunt immers al uw vragen stellen door een e-mail te sturen aan info@klicmelding.nl  of faxen naar 084 - 00 31 434.

 

 

 

 

 

Op de website staan onder Vraag & Antwoord de meest voorkomende vragen met antwoord vermeld.

Staat uw vraag hier niet bij ?

Dan kunt u de vraag online stellen door een e-mail te sturen aan info@klicmelding.nl of een fax te sturen naar 084 - 00 31 434.

 

.

Nee, de fax service is alleen mogelijk voor bedrijven.

E-mailen is ook niet mogelijk.

Als particulier dient u de aanvraag altijd via de site te laten verlopen.

Dit kan snel en eenvoudig. Via de homepage klikt u op de button ‘klik hier’ onder  particulieren  en volgt u de stappen. Als u alle stappen heeft doorlopen en de aanvraag bevestigt is uw aanvraag definitief.

 

Als zakelijke klant krijgt u bij uw eerste klic-melding een klantnummer toegewezen en wordt u opgenomen in onze database. Als u in het bezit bent van een klicmelding.nl klantnummer kunt u gebruik maken van onze faxservice.  U kunt alleen een aanvraag faxen met de

klic-melding.nl fax formulieren. U vindt deze op de website van klicmelding.nl. Onder het kopje downloads staat een faxformulier welke u kunt uitprinten. Ook kunt u ons een e-mail sturen naar info@klicmelding.nl met het verzoek om een aantal fax formulieren  aan u toe te sturen per post. Hierop is dan als extra service uw klantnummer alvast voor u ingevuld.

Zorg ervoor dat u altijd een aantal faxformulieren op kantoor klaar heeft liggen, dat werkt snel. U bespaart hiermee veel tijd.

U kunt uw volledig ingevulde faxformulier faxen naar 084 - 00 31 434 . 

 

U kunt uw klic-melding aan ons doorgeven wanneer het u schikt, dit kan meer dan 20 werkdagen voordat de graafactiviteiten plaatsvinden. Uw aanvraag wordt dan opgenomen in onze planning (wij plaatsen u in de wacht).

Wij kunnen de klic-melding niet eerder dan 20 werkdagen voordat de graafactiviteiten plaatsvinden indienen bij het kadaster.

 

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u van ons een mailtje (of fax bij gebruik van de faxservice) met het bericht of wij uw aanvraag wel of niet in behandeling nemen.

De maximale polygoon (gebied) wat u op kunt geven in èèn melding is:

Bij een Klic-melding  500 m1 x 500 m1.

Bij een orientatieverzoek 2500 m1 x 2500 m1.

Dan dient u meerdere klic-meldingen aan te vragen. Uw maximaal werkgebied wat in één klic-melding verwerkt kan worden is 500x500 meter.

Voor een orientatieverzoek geldt een maximaal werkgebied van 2500 m1 x 2500 m1.

Wij kunnen aan de hand van het kadastrale sectie nummer uw aanvraag wel indienen. Hiervoor worden echter wel extra kosten in rekening gebracht omdat wij aan de hand van het kadastrale sectie nummer een kadastraal bericht object moeten aanvragen om uw exacte graaflocatie te kunnen bepalen. Wij brengen hiervoor € 12,50 excl. BTW in rekening.

Jazeker op alle transacties van klicmelding.nl zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Eindhoven onder nummer 53112016.

Ook staan ze vermeld op de website onder het kopje downloads.

 

Klicmelding.nl en Graafmelding.nl handelt in opdracht van Graafmelding.nl BV.

De regelgeving

Een klic-melding is verplicht als u de grond mechanisch gaat roeren.

Als u met een spade/schop de grond gaat roeren is dit niet mechanisch,
u hoeft hiervoor dus geen klic-melding aan te vragen.

Deze wet heeft tot doel het voorkomen van graafincidenten bij kabels en leidingen.
Uit onderzoek is gebleken dat er zich jaarlijks ongeveer 40.000 graafincidenten voordoen. Dat betekent niet alleen veel schade aan de kabels en leidingen (zo'n 40 à 75 miljoen per jaar), maar het kan ook gevaarlijk zijn voor de omgeving (denk aan een gaslek). Een graafincident leidt ook tot veel ongemak wanneer burgers en bedrijven worden geconfronteerd met een stroomstoring of niet kunnen beschikken over elektronische communicatie, ook dit brengt veel kosten met zich mee.

Kortom: Graafschade voorkomen ......., dat is het belangrijkste doel van de wet 'WION'.

Om graafschades te voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat er zich jaarlijks ongeveer 40.000 graafincidenten voordoen. Dat betekent niet alleen veel schade aan kabels en leidingen (zo'n 50 à 75 miljoen per jaar), maar het kan ook gevaarlijk zijn voor de omgeving (denk aan bijvoorbeeld een gaslek). Een graafincident leidt ook tot veel ongemak wanneer burgers en bedrijven worden geconfronteerd met een stroomstoring of niet kunnen beschikken over elektronische communicatie. Ook dit brengt veel kosten met zich mee.

Dat is afhankelijk van de overtreding en de omstandigheden. Er is daarom geen vast bedrag in de wet opgenomen. Boetes kunnen variëren van € 1000,- tot € 20.000,-.

Het Agentschap Telecom is onderdeel van het ministerie van Economische zaken, zij zorgen voor de handhaving van de wion wet.

 

Er zijn een aantal interessante berichten hierover terug te vinden op de 'download'pagina van deze site.

Meestal niet maar dat is verschillend per maatschappij, kijk dit goed na in uw eigen polis of informeer hiernaar bij uw verzekeringsagent.

Wanneer u kiest voor huisaansluitschetsen is het niet gegarandeerd dat alle betrokken netbeheerders deze ook leveren. Op basis van de wet (WION en de RION) kan de netbeheerder huisaansluitschetsen leveren. De netbeheerder is dit echter NIET verplicht.

Het kadaster heeft als regel een verwerkingstijd van maximaal 3 werkdagen.

Als u daarbij de verwerkingstijd van klicmelding.nl optelt, moet u rekenen op een totale verwerkingstijd van maximaal 4 werkdagen. Dit houdt in dat u de klic-melding aanvraag uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan uw werkzaamheden moet doen, eerder mag uiteraard altijd.

 

 

 

Ja het is verplicht dat de tekeningen tijdens de graafwerkzaamheden op de werklocatie aanwezig zijn.
Als er tijdens de werkzaamheden schade ontstaat, moet degene die de werkzaamheden uitvoert in staat zijn om de juiste netbeheerder te bellen/bereiken. Als het kaartmateriaal niet op de graaflocatie aanwezig is, gaat kostbare tijd verloren en kan verwarring ontstaan over het beschadigde netwerk. Daarnaast is het van belang om afwijkende situaties te kunnen vergelijken met het kaartmateriaal.
Het Agentschap Telecom onderdeel van het ministerie van economische zaken kan u controleren op de aanwezigheid van uw tekeningen op de werklocatie. Vraag daarom u klic-melding aan bij klicmelding.nl, u krijgt dan uw klicmeldgegevens ook in de vorm van een papieren boekwerk aangeleverd. Neem deze papieren versie mee naar de werklocatie en u voldoet hiermee aan de wettelijke eisen.  

 

De Wion heeft geen geldigheidstermijn bepaald voor graafmeldingen. Graafwerkzaamheden mogen starten nadat al het kaartmateriaal is ontvangen. Binnen 20 werkdagen na het doen van de graafmelding dient een aanvang genomen te worden met de graafwerkzaamheden. Nadat een grondroerder is gestart met de werkzaamheden en hij controle heeft over andere werkzaamheden binnen zijn graafpolygoon is het niet noodzakelijk opnieuw een graafmelding te doen.

Toelichting
Om graafincidenten te voorkomen is het van belang dat de grondroerder de actualiteit van het kaartmateriaal kan beoordelen. Om deze reden is dan ook bepaald dat de grondroerder binnen 20 werkdagen na het doen van de melding moet starten met de werkzaamheden op de locatie, art.8 lid 1.
Binnen deze termijn van 20 werkdagen is de kans dat wijzigingen plaatsvinden aan de ligging van kabels en leidingen gering. Daarnaast kan de beheerder geplande werkzaamheden aan zijn net binnen de gevraagde graafpolygoon afstemmen met de grondroerder.

Als een grondroerder dagelijks aanwezig is op een graaflocatie is hij in staat om te controleren of andere werkzaamheden plaatsvinden binnen zijn graafpolygoon. Een andere mogelijkheid is dat de werklocatie wordt gecontroleerd door het plaatsen van een hekwerk zoals gebruikelijk is op bijvoorbeeld bouwlocaties.
Bij de aanleg van een leidingtracé is de grondroerder vaak wel dagelijks aanwezig, maar is er op de graaflocatie meestal geen controle over het gehele tracé mogelijk. In dergelijke situaties is het af te raadden om het gehele tracé meteen te melden. Beter is dat er graafmeldingen voor fases van de uitvoering worden gedaan die elkaar opvolgen in de tijd. In de projectplanning kan hiermee rekening worden gehouden.

WION Artikel 8

1. Een grondroerder meldt het voornemen tot het verrichten van graafwerkzaamheden aan de Dienst ten hoogste twintig werkdagen voorafgaande aan de aanvang van die graafwerkzaamheden.

2. Bij de graafmelding geeft de grondroerder een graafpolygoon op.

3. Het eerste lid is niet van toepassing, indien de graafwerkzaamheden ten hoogste een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen diepgang hebben en uitgevoerd zullen worden in grond die in eigendom of beheer is van de grondroerder en hij weet dat sinds de voorafgaande graafmelding de ligging van de netten in deze grond niet is veranderd.

 

Ja, als een particulier de grond mechanisch gaat roeren dient ook een particulier een klicmelding te doen.

Ja, er zijn richtlijnen voor zorgvuldig graven. Het CROW  heeft deze richtlijnen opgesteld.

Deze zogenaamde CROW richtlijn brengt het hele proces in kaart: vanaf het eerste initiatief tot het dempen van de sleuf.

Onder het kopje downloads staan deze richtlijnen vermeld.

 

Voor alle mechanische grondroeringen is een klic-melding vereist,

hieronder een aantal voorbeelden:

 

Aarding slaan

Leggen laagspanning

Archeologisch onderzoek

Leggen middenspanning

Baggerwerk

Mantelbuis leggen

Bestratingswerk

O.V. werkzaamheden

Bodemonderzoek/sonderingen

Palen / masten plaatsen/ verwijderen.

Bodemsaneringen

Persing/boring

Bomen rooien/planten

Proefsleuven graven

Bouwwerkzaamheden

Reconstructiewerkzaamheden

CAI kabel leggen

Rioleringswerkzaamheden

Damwand/beschoeiing slaan

Ruilverkaveling

Diepploegen

Sloopwerkzaamheden

Drainage

Stadsverwarming leggen

Duikers leggen enz.

Stobben frezen

Funderingswerk

Tanks/putten/containers graven.

Gasleiding leggen

Telefoonkabel leggen

Grondwerk/bouwrijp maken

Trafostations plaatsen

HPDE buis leggen

Verwijderen kabels/leidingen

Handhols plaatsen

Vijver graven

Heien

Voerkuilen graven

Hekwerk plaatsen

Waterbouwkundige werken

Hoveniers werkzaamheden

Waterleidingen leggen

Huisaansluitingen maken

Wegenbouw

Kabels/leidingen leggen

Werk aan bestaande leidingen

Kabels/leidingen verleggen

Woningbouw

Leggen hoogspanning

Woonrijp maken

 

Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten.

Volgens de WION zijn alle netbeheerders verplicht om hun belang aan te melden bij het Kadaster. Of er sprake kan zijn van een vrijstelling van netten die in eigen grond liggen of in grond die in eigen beheer is, hangt af van een aantal voorwaarden.
Als de kabels en leidingen in niet/openbare grond liggen en voor eigen gebruik bedoeld zijn (dus niet ten behoeve van derden worden gebruikt) én als zij geen gevaarlijke stoffen bevatten, hoeven zij niet te worden aangemeld.

Het Agentschap Telecom, de toezichthouder van de WION, zegt hierover het volgende:

Asfalt is een constructie op de ondergrond. De WION ziet toe op graafwerkzaamheden in de ondergrond. Het frezen van asfalt of het boren er in, waarbij de ondergrond onder het asfalt niet geroerd wordt, valt niet onder graafwerkzaamheden.

Als asfalt geheel verwijderd wordt dit wel gezien als grondroeren en dient u dus wel een Klic-melding te doen.

Zinkers en duikers staan ook geregistreerd bij het kadaster. Dus als u een Klic-melding doet in een gebied waar ze aanwezig zijn, zouden deze op de Klic-melding moeten staan.

Wanneer u kiest voor huisaansluitschetsen is het niet gegarandeerd dat
alle betrokken netbeheerders deze ook leveren. Op basis van de wet (WION en de RION)
kan de netbeheerder huisaansluitschetsen leveren.
De netbeheerder is dit echter niet verplicht.

 

Bij het wegzuigen van zand is geen sprake van mechanische werkzaamheden in de ondergrond. Als het zand in de ondergrond handmatig wordt vrijgemaakt en met de zuiginstallatie wordt verwijderd uit de ontgraving is een graafmelding niet noodzakelijk. Uiteraard is het wel toegestaan om op voorhand een graafmelding te doen.

 

Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de informatie zou moeten liggen. Of wordt een net gevonden dat tot dusver onbekend was. We spreken dan van een afwijkende situatie.

Volgens de WION is een grondroerder verplicht een afwijkende situatie van een net te melden aan het Kadaster. Wanneer een grondroerder een afwijkende situatie meldt, informeert het kadaster de betreffende netbeheerder (als deze bekend is).

 

Afwijkende ligging

 

Er is sprake van een afwijkende ligging als blijkt dat de werkelijke ligging van het net afwijkt van de gegevens die op de verstrekte tekeningen staan. We onderscheiden twee gevallen:

De afstand in horizontale richting van het net verschilt in werkelijkheid meer dan 1 meter ten opzichte van de ligging op de verstrekte tekening. 

 Het net is niet aangetroffen terwijl deze wel op de verstrekte tekening wordt aangegeven.

 

Onbekend net

 

Er is sprake van een onbekend net als:

- Er één of meerdere netten gevonden worden die niet op de gebiedsinformatie   vermeld staan.

- Onduidelijk is wie het net beheert.

 

Wat betekent dit voor grondroerders ?

 

Als u een afwijkende situatie aantreft, moet u dit direct melden met het formulier 'KLIC melding afwijkende situatie' (te downloaden op www.kadaster.nl ). Bij het formulier voegt u een situatieschets die ingetekend is op de GBKN die u in de leveringsinformatie aantreft. Voorbeelden van hoe u dat doen moet, ziet u op www.kadaster.nl Na uw melding kunt u verder met uw werkzaamheden.

 

Wat betekent dit voor netbeheerders ?

 

Als het kadaster vermoedt dat u de beheerder van een net met afwijkende ligging bent of als er sprake is van een 'onbekend net', ontvangt u van het kadaster een ‘melding afwijkende situatie’ met informatie van de grondroerder. U controleert of het al dan niet aangetroffen net inderdaad onder uw beheer valt. Is dat het geval, dan moet u het net binnen 10 werkdagen claimen bij het kadaster. Als meerdere netbeheerders het net claimen, moeten zij  onderling uitmaken wie de beheerder is. De beheerder moet zijn kabel- en leidinginformatie vervolgens binnen 30 werkdagen na ontvangst van de ‘melding afwijkende situatie’ hebben aangepast aan de werkelijke situatie.

Neem hiervoor contact op met het kadaster www.kadaster.nl

Wat betekent dit voor gemeenten ?

Als geen enkele netbeheerder het net claimt, wordt het door het kadaster aangemerkt als 'weesleiding'. Een weesleiding moet geregistreerd worden door de gemeente waarin het zich bevindt. Als de gemeente het thema ‘weesleiding’ al voor de gehele gemeente heeft geregistreerd, dient het net hierin opgenomen te worden. Heeft de gemeente het thema ‘weesleiding’ nog niet geregistreerd, dan maakt het Kadaster op basis van de informatie in de melding een extra belang aan met als thema ‘weesleiding’. De betreffende gemeente ontvangt in dat geval een verzoek om het extra belang te controleren en te accorderen.

 

 

De netbeheerde is degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel als rechtspersoon een net beheert.

Dat iemand beheerder is van een net, kan blijken uit het volgende:

- Hij was (financieel) verantwoordelijk voor de aanleg van het net;
- Hij is (financieel) verantwoordelijk voor het instand houden / het onderhouden van het net;
- Hij ontvangt gelden ten aanzien van de benutting van het net (door anderen);
- Het net staat op de balans;
- Hij heeft er de laatste 20 jaar gebruik van gemaakt, heeft het onderhouden, zonder dat anderen er de eigendom van hebben opgeëist

Een beheerder verstuurt als reactie op een graafmelding minimaal een tekening met daarop:
•    een weergave van zijn netwerk;
•    een legenda;
•    de functie van het netwerk, conform de functie-indeling uit de ministeriële regeling.
Het versturen van alleen een schriftelijke reactie - zonder tekening - is onvoldoende. De nauwkeurigheid van de ligginggegevens is gebaseerd op de meest nauwkeurige metingen die voor de beheerder beschikbaar zijn.

Toelichting
Zodra een graafpolygoon samenvalt met de beheerpolygoon van een beheerder, moet de beheerder informatie over de ligging van zijn net verstrekken aan de grondroerder )art. 10 lid 1.

Deze beheerdersinformatie bestaat uit:
•    de liggingsgegevens;
•    de relevante eigenschappen van het net;
•    in voorkomend geval, de te nemen voorzorgsmaatregelen;
•    de contactgegevens van de beheerder.

In de overgangsfase van de wet die nu geldt, verstrekt de beheerder de informatie direct aan degene die de graafmeting heeft gedaan (art. 46, lid 2). In artikel 5 van het Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten (het Besluit), zijn aanvullende eisen gesteld aan de informatie (art. 46, lid 3 Wion).

De aanvullende eisen uit het Besluit zijn:
1.    de liggingsgegevens die deel uitmaken van de beheerdersinformatie hebben betrekking op elk in de oriëntatiepolygoon of graafpolygoon gelegen net, en worden weergegeven door een tekening op een bij ministeriële regeling te bepalen schaalgrootte;
2.    de liggingsgegevens die deel uitmaken van de beheerdersinformatie zijn gebaseerd op de meest nauwkeurige metingen die voor de beheerder beschikbaar zijn, met dien verstande dat de metingen ten minste een nauwkeurigheid van een meter hebben;
3.    bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat op de in het eerste lid bedoelde tekening markeringen en afzonderlijke elementen van het net als zodanig worden weergegeven, en kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de weergave van deze gegevens;
4.    de beheerdersinformatie omvat de volgende gegevens:
1.    de functie van het net overeenkomstig de bij ministeriële regeling te bepalen functie-indeling;
2.    indien meer dan één door de beheerder beheerd net op onderling zo geringe afstand is gelegen dat deze op de in het eerste lid bedoelde kaart niet afzonderlijk kunnen worden weergegeven: het aantal netten;
3.    andere, bij ministeriële regeling bepaalde gegevens.
In de ministeriële regeling zijn verder geen bepalingen als invulling op artikel 5 van het Besluit opgenomen.

De toelichting op artikel 5 van het Besluit geeft nadere toelichting ten aanzien van de nauwkeurigheid van de metingen. Het niet voorhanden zijn van metingen met een nauwkeurigheid van een meter, ontslaat de beheerder niet van het verstrekken van een tekening en de relevante eigenschappen van het net. De beheerder weet wel dat er een net ligt - hij maakt er ten slotte gebruik van - maar weet niet nauwkeurig waar dit net ligt.

Het verstrekken van een tekening maakt het voor de grondroerder ook mogelijk om, in voorkomende gevallen, op de plaatsen waar hij netwerk aantreft een melding te doen van afwijkende ligging naar de beheerder op zijn kaartmateriaal.

 

Bij het maaien van de begroeiing in sloten vinden geen graafwerkzaamheden plaats. Het maaien vindt plaats boven de slootbodem, dus niet in de ondergrond.
Het uitbaggeren van sloten valt wel onder graafwerkzaamheden, hiervoor zijn de verplichtingen uit de WION volledig van kracht. Bij het baggeren vinden namelijk werkzaamheden plaats in de slootbodem.
Dit betekent niet dat degene die de maaiwerkzaamheden uitvoert niet aansprakelijk is voor een eventuele beschadiging van een kabel of leiding die in de sloot is aangelegd. Dit is een civiele zaak tussen partijen. Het advies is echter wel om kabels en leidingen in de slootbodem te verwerken en de ligging te markeren aan de slootkant.

Kosten

Dit is afhankelijk van welk product u kiest. Meer informatie hierover kunt u vinden op de producten pagina.

Als particuliere klant betaalt u altijd via ideal vooraf, bij aanvraag van uw klic-melding.
Heeft u een bedrijf ? Dan heeft u de keuze uw betaling te laten lopen via   i-deal of via een factuur welke binnen 8 dagen betaald dient te zijn.

Ideal betekent dat u met Internet bankieren betaalt. iDEAL wordt aangeboden door ABN AMRO, Postbank, Rabobank, ING Bank en SNS Bank. iDEAL is de snelste manier om te betalen. Als u met iDEAL betaalt, wordt uw aanvraag z.s.m. in behandeling genomen. iDEAL is beveiligd zodat er geen misbruik van uw gegevens kan worden gemaakt.

Contact

Klicmelding.nl is een volledig online dienstverlener, wij zijn daarom telefonisch niet bereikbaar. U kunt uw vragen uiteraard wel aan ons voorleggen door een mail te sturen aan info@klicmelding.nl of faxen naar 084 - 00 31 434.

Correspondentie / postadres:

Klicmelding.nl
de Hoekakker 16
5561 CE Riethoven

 

BTW nummer: NL850751755B01.

KvK Brabant : 53.11.20.16.

 

Klicmelding.nl en Graafmelding.nl zijn handelsnamen van Graafmelding.nl BV

Mocht uw vraag er niet bij staan, stuur uw vraag dan naar: info@klicmelding.nl

Graafmelding.nl BV is een zelfstandige organisatie die niet is gelieerd aan het Kadaster. Wij kunnen namens u de administratieve afhandeling van een klicmelding verzorgen. Wilt u uw klicmelding zelf regelen dan verwijzen wij u naar het Kadaster.