Informatie over klic-melding en de wet wion


Sinds 1 juli 2008 geldt de wet WION (Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten) ook wel de grondroerdersregeling genoemd. Deze regel moet het aantal graafschades aan kabels en leidingen terugdringen. De WION wet betekent een grote verandering voor mechanische grondroerders (o.a. loonbedrijven, aannemers, hoveniers, hekwerk leveranciers, hei bedrijven, bouwbedrijven, etc), kadaster en voor de netbeheerders (bedrijven die kabels en leidingen in de grond hebben liggen).

Mechanische grondroerders, zowel zakelijk als particulier dienen verplicht een klic-melding te doen. Ook dienen zij 'zorgvuldig te graven'. Netbeheerders moeten hun belang registreren bij het kadaster en na een klicmelding dienen zij correcte tekeningen met hun kabels of leidingen te verstrekken.

De WION wet wordt gehandhaafd door het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van economische zaken. Het Agentschap Telecom sanctioneert partijen die geen klic-melding hebben gedaan en toch de grond mechanisch roeren.

Wist u dat:

  • Een klic-melding verplicht is als u de grond mechanisch gaat roeren (ook in uw achtertuin).
  • Bij 1 op de 10 graafwerkzaamheden schade ontstaat aan kabels en leidingen.
  • Het verplicht is om uw klic-melding tijdens de graafwerkzaamheden op de werklocatie bij te hebben.
  • Veel verzekeringsmaatschappijen niet uitkeren bij graafschade als u geen klic-melding heeft gedaan.
  • Het agentschap Telecom (onderdeel van het ministerie van economische zaken) zorgt voor de handhaving van de wion wet. Zij grote boetes kunnen uitkeren als men geen klic-melding kan overleggen tijdens mechanische grondwerken.
  • Klicmelding.nl u alle zorgen uit handen neemt, waardoor u aan de wettelijke regelgeving voldoet.
  • U een professioneel rapport ontvangt (A4 in kleur) incl. A3 overzichtstekening in kleur !
  • U nadat u een eerste Klicmelding heeft ingediend een GRATIS account kunt aanmaken voor het super snel aanvragen van nieuwe Klicmeldingen.
  • Wanneer u kiest voor huisaansluitschetsen is het niet gegarandeerd dat alle betrokken netbeheerders deze ook leveren. Op basis van de wet (WION en RION) kan de netbeheerder huisaansluitschetsen leveren. De netbeheerder is dit echter niet verplicht.
Graafmelding.nl BV is een zelfstandige organisatie die niet is gelieerd aan het Kadaster. Wij kunnen namens u de administratieve afhandeling van een klicmelding verzorgen. Wilt u uw klicmelding zelf regelen dan verwijzen wij u naar het Kadaster.